Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin v letih 2014 in 2015

JN: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin v letih 2014 in 2015


Oznaka naročnika:                                 JN-32/2013-S
Oznaka na Portalu javnih naročil:        JN 14081/2013

   
Kontaktna oseba:
Tanja Četina,
tel. 03/4265 640,

tanja.cetina@celje.si


Rok za oddajo ponudb: do vključno 21.11. 2013  do vključno 11:00.  

Odpiranje ponudb  bo 21.11 2013 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.  

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani: (www.enarocanje.si)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje