Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Obnova lokalne ceste LC 032010 Ostrožno-Lopata-Šmartno-Vojnik, Odsek 032011 Ostrožno do podvoza AC do križišča Lopata (avtobusno obračališče) I. faza

JN: Obnova lokalne ceste LC 032010 Ostrožno-Lopata-Šmartno-Vojnik, Odsek 032011 Ostrožno do podvoza AC do križišča Lopata (avtobusno obračališče) I. faza


Oznaka naročnika:                               JN-31/2013-G
Oznaka na Portalu javnih naročil:      JN 13578/2013


Kontaktni osebi:
Tanja Četina,
tel. 03/4265 640,
tanja.cetina@celje.si  
in 
Sandi Marzidošek,
tel. 03/4265 724,
sandi.marzidosek@celje.si  Naročnik ponudnike obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavil dodatno informacijo oz. popravek razpisne dokumentacije (Popisi del).
Naročnik je namreč ugotovil, da v Popisih del, ki so objavljeni v excel obliki, pri postavki 3 PARKING, 4 ODVODNJAVANJE funkcija seštevanja deluje napačno. Zato je to napako odpravil in objavlja popravljene Popise del.
Navedeni popravek ne vpliva na ponudnike, ki bodo (prazne) Popise del natisnili in izpolnili ročno.
Ponudniki, ki bodo Popise del izpolnjevali računalniško (v programu Excel), pa naj upoštevajo popravljene Popise del.


Rok za oddajo ponudb:
do vključno 18.11. 2013  do vključno 11:00.  

Odpiranje ponudb  bo 18.11 2013 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.  

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani: (www.enarocanje.si)
130909 ekrp logo

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje