Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Nakup osebnih avtomobilov za potrebe MOC in medobčinskega inšpektorata

JN: Nakup osebnih avtomobilov za potrebe MOC in medobčinskega inšpektorata

 Rok za oddajo ponudb: ponudbe je mogoče oddati v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo do 28.10.013 do 11:00. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do postavljenega termina dejansko prispele k naročniku.


Odpiranje ponudb: bo javno, in sicer dne 28.10.2013 ob 11:15 v sejni sobi Oddelka za
okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju.


Naročnik bo na vprašanja odgovarjal le preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si)
najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb. Vprašanja je mogoče zastaviti na navedenem portalu do 21. 10. 2013 do 10:00.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje