Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem zemljišč v lasti MOC za postavitev velikih ploskovnih objektov – jumbo panojev

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem zemljišč v lasti Mestne občine Celje za postavitev velikih ploskovnih objektov – jumbo panojev


Kontaktne osebe: 
Aleksandra Rezar
Tel: 03/42 65 641
e-mail: aleksandra.rezar@celje.si

Renata Poteko
Tel: 03/42 65 604
e-mail: renata.poteko@celje.si



Vprašanja in odgovori:

1.   Lokacija a): razpisani sta parceli št. 1481/5 k.o. Medlog na kateri stoji dvostranski pano  dim. 4x3m (Premena) in parcela 1482/5 k.o. Medlog na kateri stoji enostranski montažni  pano »Regionalni center«; zanima nas ali si pravilno razlagamo, da je predmet razpisa za postavitev enega dvostranskega panoja lokacija, kjer trenutno stoji montažni pano »Regionalni center«?
Pravilno si razlagate. Jumbo pano od Premene stoji brez dovoljenj, pano od Regionalnega centra pa bi naj Simbio d.o.o. že odstranil, oz. bo v kratkem odstranjen.

2.   Lokacija b): razpisani sta parceli št. 1469/1 in 1465/1 obe k.o. Medlog, trenutno oba reklamna panoja (Premena) stojita na parceli 1469/1 k.o. Medlog; zanima nas ali je predmet razpisa točno ta lokacija, oziroma ali se smatra, da se en pano postavi na parcelo št. 1465/1 k.o. Medlog?
Tudi tu stojita dva panoja brez dovoljenj. Tam kjer sta dva, se eden odstrani oz. prestavi na parc. št. 1465/1 k.o. Medlog.

3.   Potrdilo o plačani varščini: zanima nas ali se znesek varščine poravna z vključenim DDV-jem ali brez DDV-ja?
Znesek varščine se poravna brez DDV-ja.   
 
4.   Kje dobimo potrdilo o plačilu vseh obveznostih iz naslova najema do MOC? 
Potrdilo o plačilu vseh obveznosti iz naslova najema do MOC pridobite na Mestni občini Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg Celjskih knezov 9, Celje, pri ge. Kolenc Simoni.

5.   Koliko varščine  vam je potrebno nakazati, a moramo kandidirati za vse parcele ali lahko samo za določene?

Kandidirate lahko po posameznih lokacijah, ter prav tako plačate varščino po posameznih lokacijah v višini izhodiščne cene mesečnega najema.

6.   Zanima me , če prav razumem na razpisnih lokacijah so že postavljeni oglasni panoji vašega favorita , kaj to pomeni? V kolikor ne bo najugodnejši , da bo potem odstranil panoje ali da bodo poleg njegovih še dodatni panoji?
Na razpisanih lokacijah že stojijo jumbo panoji brez ustreznih dovoljenj, ki bodo po potrebi odstranjeni oz. bodo pridobili ustrezna dovoljenja.

7.   Ali lahko na razpisu sodeluje družba, ki ima poravnane vse obveznosti do MO Celje, hkrati pa ena ali več družb, ki je z njo lastniško povezana, nima poravnanih vseh obveznosti do MOC?
V skladu s 23. členom Odloka o oglaševanju v Mestni občini Celje (Ur. list RS, št. 56/2008), se na javnem razpisu izločijo tisti ponudniki, ki niso poravnali zapadlih obveznosti do MOC.


Rok za oddajo ponudb: 21. 10. 2013,  do vključno 10:00.

Odpiranje ponudb: bo 21.10. 2013 ob 10:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje