Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN (evidenčni postopek): Izbira strokovnega nadzora pri izgradnji pustolovskega parka Celjska koča

JN (evidenčni postopek): Izbira strokovnega nadzora pri izgradnji pustolovskega parka Celjska koča    Kontaktna oseba:
Barbara Kovačič,
Tel.: 03/4265 610, PZI za Pustolovski park z opisom, risbami, skicami ter popisi del je priloga temu razpisu in je na ogled pri naročniku (v času uradnih ur naročnika).  

Upoštevane bodo ponudbe v pisni obliki, ki bodo oddane v zaprti in zapečateni ovojnici, na kateri bo navedeno: »PONUDBA – STROKOVNI NADZOR PRI IZGRADNJI PUSTOLOVSKEGA PARKA CELJSKA KOČA - NE ODPIRAJ« 
in poslane na naslov: Mestna Občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,  Trg celjskih knezov 9, Celje
 


Rok za oddajo ponudb: do torka, 01. 10. 2013,  do vključno 11:00.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje