Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Rekonstrukcija in adaptacija objekta OŠ Ljubečna za potrebe vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna v Celju, Štev. JN-25/2013-G, objavljen na portalu JN pod štev. JN11297/2013 z dne 06.09.2013

Rekonstrukcija in adaptacija objekta OŠ Ljubečna za potrebe vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna v Celju, Štev. JN-25/2013-G, objavljen na portalu JN pod štev. JN11297/2013 z dne 06.09.2013


Postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja in razpisna dokumentacija.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Dušan VERBOVŠEK, višji svetovalec
tel.:   03/426-58-74   oz.  03/426-58-60 (tajništvo) faks: 03/426-58-62
e- pošta: dusan.verbovsek@celje.si oz. druzbene-dejavnosti@celje.si;Skladno s postavljenimi vprašanji interesentov na Portalu JN objavljamo prvo dopolnitev razpisne dokumentacije (v priponki priloženi načrti – sheme oken, vrat in notranjega stavbnega pohištva, detajl nadstreška prizidka in detajl fasadnega pasa izzidka mansarde).
Prilagamo tudi popravljene – odklenjene popise za GOI dela.

Skladno s postavljenimi vprašanji interesentov na Portalu JN objavljamo drugo dopolnitev razpisne dokumentacije (v priponki priloženi popravljeni  – odklenjeni popisi za GOI dela).

Naročnik je odklenil excel dokument v tistih delih, kjer je potrebno vpisovati cene na enoto in vnesel vse potrebne formule za seštevke in zmnožke. V celoti je odklenjena skupna rekapitulacija popisa, v katero ponudnik sam vpiše zneske. Naročnik opozarja ponudnike, da ne spreminjajo tiste dele popisa, ki so odklenjeni.


Rok za oddajo ponudnikovih vprašanj na portal JN:  ČETRTEK, 19.09.2013 do 14.00 ure; 

Rok za oddajo ponudb: TOREK, 24.09.2013 do 14.00 ure

Javno odpiranje ponudb: TOREK, 24.09.2013 ob 14.15 uri

Kraj odpiranja ponudb:  Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, prostori sejne sobe ODD, OSZ in Medobčinskega inšpektorata MOC, Ljubljanska cesta 1 - pritličje, 3000 Celje


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje