Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Zamenjava dotrajane strešne kritine na stavbi Ljudske univerze na Cankarjevi ulici 1 in 3 v Celju

Zamenjava dotrajane strešne kritine na stavbi Ljudske univerze na Cankarjevi ulici 1 in 3 v Celju

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Dušan VERBOVŠEK, višji svetovalec
tel.:   03/426-58-74   oz.  03/426-58-60 (tajništvo)
faks: 03/426-58-62
e- pošta: dusan.verbovsek@celje.si oz. druzbene-dejavnosti@celje.si;

  

Rok za oddajo ponudb je do TORKA, 03.09.2013 do 14:00 ure.
 

Odpiranje ponudb JE JAVNO, odpiranje ponudb bo potekalo v TOREK, 03.09.2013 ob 14:15 uri v prostorih sejne sobe ODD, OSZ in Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (pritličje, vhod z Ljubljanske ceste).


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje