Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

AB pilotna stena kot sanacija plazu v območju ceste Zagrad-Pečovnik (pred objektom Pečovnik 46)

AB pilotna stena kot sanacija plazu v območju ceste Zagrad-Pečovnik (pred objektom Pečovnik 46)

Opis stanja ter opis del je v priponkah – obvezen je ogled stanja na kraju samem!
Predviden rok izgradnje objekta je 25 koledarskih dni.

Priponke:


Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba, kot je objavljena tu (ponudbi priložiti pogodbo, ki naj bo na vsaki strani parafirana in žigosana s strani ponudnika).

Morebitne dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi do vključno 21.8.2013:

Kontaktna oseba:
Barbara Kovačič
Tel: 03 42 65 610
GSM: 031 220 376
e-mail: barbara.kovacic@celje.si

 
Podpisane in žigosane ponudbe v zaprti kuverti oddajte v tajništvu OOPK do 22.8.2013 do 11. ure.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje