Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Sanacija dela vozišča v industrijski coni Emo

Sanacija dela vozišča v industrijski coni Emo

Opis stanja ter opis del ter ostali pogoji so navedeni v tekstu v priponki (RAZPIS ZA IZVEDBO GRADBENIH DEL) - ponudnik mora v znak strinjanja z vsemi določbami razpisa oddati kopijo le- tega, ki naj bo parafiran in žigosan na vsaki strani.

Morebitne dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi do vključno 20.8.2013:    

Kontakna oseba:
Barbara Kovačič
Tel: 03 42 65 610
GSM: 031 220 376
e-mail: barbara.kovacic@celje.si

 
Podpisane in žigosane ponudbe v zaprti kuverti oddajte v tajništvu OOPK do 21.8.2013 do 11. ure.
 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje