Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo male vrednosti: Izvedba zamenjave svetilk na območju Mestne občine Celje (JNMV-20/2013-S)

Javno naročilo male vrednosti: Izvedba zamenjave svetilk na območju Mestne občine Celje (JNMV-20/2013-S)
Objavljeno na Portalu javnih naročil z oznako NMV 1953/2013.

Kontaktna oseba:
Tanja Četina
Tel. (03) 42 65 640
email:  tanja.cetina@celje.si


Na podlagi vprašanja ponudnika je naročnik na Portalu javnih naročil  objavil sledeče pojasnilo, ki se šteje kot dopolnitev oz. sprememba razpisne dokumentacije:
 
Naročnik je v Popisu materiala in del s tehnično specifikacijo naročila ( V. del razpisne dokumentacije) določil tehnične lastnosti materiala, ki je predmet naročila. Naročnik ponudnikov ne omejuje na določenega proizvajalca svetilk s tem, ko zahteva, da imajo svetilke enake (ali boljše) lastnosti od navedenih.
V zvezi s priključno močjo svetilk, ki so opredeljene pod Poz. 1 in Poz. 2 tabele »Izvedba zamenjave svetilk na območju MOC v letu 2013« naročnik spreminja zahtevane tehnične specifikacije glede priključne moči, in sicer naj bo priključna moč svetilk maksimalno *26 W in maksimalno **111 W . (* Poz. 1. , **Poz. 2. ). Ostale zahtevane lastnosti predmeta naročila ostanejo nespremenjene.
 
V zvezi s spremenjeno zahtevo glede priključne moči svetilk je naročnik  v razpisni dokumentaciji (V. del) - "Popisi materiala in del s tehnično specifikacijo naročila" (tabela) popravil vrednosti zahtevane priključne moči.
 
Ponudniki naj upoštevajo in ponudbi predložijo popravljene Popise.

Rok za oddajo ponudb: do vključno  27. 8. 2013  do vključno 11:00.

Odpiranje ponudb  bo 27.8 .2013 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani: (www.enarocanje.si)

 

 

 

 

 

 

 

 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje