Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Odstranitev dotrajanih in izgradnja novih podpornih objektov ob Maistrovi ulici 7 in 9

Odstranitev dotrajanih in izgradnja novih podpornih objektov ob Maistrovi ulici 7 in 9

Ponudniki naj izpolnijo popise del, parafirajo vzorec pogodbe in geomehansko poročilo ter skice.
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba, kot je objavljena tukaj.

Morebitne dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi do vključno 16.8.2013:

Barbara Kovačič
Tel: 03 42 65 610
GSM: 031 220 376
e-mail: barbara.kovacic@celje.si

 
Podpisane in žigosane ponudbe v zaprti kuverti oddajte v tajništvu OOPK do 19.8.2013 do 11. ure.
 

»Zaradi pisne pomote naročnik objavlja nov vzorec pogodbe, v katerem je izvedbeni rok iz 30 dni spremenjen tako, da je pravilno ta rok 25 dni.«

 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje