Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Izdelava varnostnega načrta ter storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu za gradnjo objekta: »Obnova lokalne ceste Trnoveljska cesta - del faze 2 - od km 1+255 do km 1+560«

Izdelava varnostnega načrta ter storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu za gradnjo objekta: »Obnova lokalne ceste Trnoveljska cesta - del faze 2 - od km 1+255 do km 1+560«

Predviden rok izgradnje objekta je 60 koledarskih dni.

Morebitne dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi do vključno 12.8.2013:
Barbara Kovačič Tel: 03 42 65 610 GSM: 031 220 376 e-mail: barbara.kovacic@celje.si
 
Podpisane in žigosane ponudbe v zaprti kuverti oddajte v tajništvu OOPK do 13.8.2013 do 11. Ure.

Ponujene storitve in naloge morajo biti v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter ostalimi relevantnimi akti.
 
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje