Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV IN/ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM ZA MESTNO OBČINO CELJE V LETIH 2014 - 2017 (JN-13/2013-B)

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH
VIROV IN/ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM ZA MESTNO OBČINO
CELJE V LETIH 2014 - 2017 (JN-13/2013-B) Objavljeno na Portalu javnih naročil z oznako JN
9411 /2013.

Kontaktna oseba:
Tanja Četina
Tel : (03) 42 65 640
e-mail: tanja.cetina@celje.si


Rok za oddajo ponudb (prijav): do vključno 04.09.2013 do vključno 11:00.

Odpiranje ponudb bo 04.09 .2013 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Objavljeno na spletnih straneh Mestne občine Celje dne 28.8.2013:
Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil sledeč odgovor na vprašanje ponudnika, ki se šteje kot sprememba razpisne dokumentacije:


»Najvišji skupni delež električne energije iz OVE in/ali SPTE je omejen na največ do vključno 60% celotne okvirne (predvidene) razpisane količine električne energije.«

Naročnik zato spreminja 5. člen Okvirnega sporazuma, tako, da se za formulo TOČKE OKOLJSKI VIDIK doda stavek:
»Skupni delež električne energije iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom je omejen na največ do vključno 60% celotne okvirne (predvidene) razpisane količine električne energije. Morebitni ponujeni dodatni delež, ki presega 60% delež električne energije iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom, se ne upošteva.«

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 28.08.2013 objavljeno tudi »Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku«, iz katerega izhaja, da se spremeni 5. člen Okvirnega sporazuma.

V zvezi s spremenjeno zahtevo glede deleža električne energije iz OVE in/ali SPTE je naročnik v spremenil VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA (ki je del razpisne dokumentacije) in na tem mestu objavlja spremenjen – popravljen vzorec okvirnega sporazuma.


Ponudniki naj upoštevajo in ponudbi predložijo popravljen vzorec Okvirnega sporazuma.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje