Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Izvedba predelave ali odstranitve izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi na območju Stare Cinkarne (klas. št. odpadka 17 05 05*)

Izvedba predelave ali odstranitve izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi na območju Stare Cinkarne (klas. št. odpadka 17 05 05*)


Kontaktne osebe:
Nina Mašat - Strle
Tel: 03/42 65 612

 


Predložitev ponudb: v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo do 2. 9. 2013 do 11:00


Odpiranje ponudb: sejna soba Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 2. 9. 2013 ob 11:15

Vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zastavijo le preko Portala Javnih naročil do 14. 8. 2013 do 10:00.  Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala JN najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb. Vprašanja, ki bodo zastavljena na drugačen način, naročnik ne more upoštevati ali na njih odgovarjati.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje