Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN (evidenčni postopek) sanacija nekategorizirane javne asfaltne površine na Otoku 4 in na Otoku 5

JN (evidenčni postopek) sanacija nekategorizirane javne asfaltne površine na Otoku 4 in na Otoku 5

Kontaktna oseba:
Maja Zlatar
Tel: 03 82052466
GSM: 041 774 757
e-mail: maja.zlatar@celje.si

  • popisi del


Ponudbe zbiramo v tajništvu OOPK do 10.7.2013 do 12. ure. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bodo do navedenega dne in ure prispele na MOC.


Ponudniki oddajo ponudbo tako, da izpolnijo popise del v celoti s podpisom in žigom ter le-te oddajo v zaprti kuverti z navedbo imena in naslova ponudnika z oznako »ne odpiraj – ponudba za SANACIJO NEKATEGORIZIRANEJAVNE JAVNE  ASFALTNE  POVRŠINE  NA OTOKU 4 IN NA OTOKU 5«

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje