Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Obnova lokalne ceste Trnoveljska cesta - del faze 2 - od km 1+255 do km 1+560

Obnova lokalne ceste Trnoveljska cesta - del faze 2 - od km 1+255 do km 1+560


V popisih pod točko 7: TUJE STORITVE se doda še:

79 514 a        Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID
Meteorna kanalizacija)   kos     1,0
79 514 b        Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID
Cesta s hodnikom za pešce)       kos     1,0

 


Oddaja ponudb: v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo do 1. 7. 2013
do 11:00 Odpiranje ponudb bo javno, in sicer dne 1. 7. 2013 ob 11:15 v sejni sobi
Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju


Kontaktna oseba:
Aljaž Verdev,
03/42 65 803,
aljaz.verdev@celje.si


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje