Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI in PGD »Ureditev spodnjega parkirišča in dostopne poti na Mestnem pokopališču Celje«

JN Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI in PGD »Ureditev spodnjega parkirišča in dostopne poti na Mestnem pokopališču Celje«

Kontaktna oseba:
Valentina Glinšek
Tel: 03 42  65 674
e-mail: valentina.glinsek@celje.siDatirane, podpisane in žigosane ponudbe oddate v tajništvu OOPK najkasneje do 17. 6. 2013 do 12:00 ure.
 

Dodatna vprašanja glede izdelave projekta lahko posredujete na elektronski naslov valentina.glinsek@celje.si do12. 6. 2013 do 15:00 ure.
 
Rok za oddajo ponudb: do vključno  17. 6. 2013  do vključno 12:00.

Odpiranje ponudb bo 17. 6. 2013 ob 13:00 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje