Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Storitev nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za GOI dela za

Storitev nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za GOI dela za projekt "ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju"

Kontaktna oseba:
Ana Trunkl
Tel: 03 42 65 628
e-mail: ana.trunkl@celje.si

 

Rok za postavljanje vprašanj na Portalu Javnih naročil (www.enarocanje.si) do 17. 5. 2013 do 10:00 ure, kjer bo naročnik tudi podal odgovore.


Rok za oddajo ponudbe: v tajništvu Oddelka za okolje in prostor ter komunalo do 24. 5. 2013, do 11.00 ure.


Javno odpiranje ponudb: v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. Nadstropju 24. 5. 2013, ob 11.15 uri.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje