Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Izbira izvajalca gradbenih del za "Obnovo dela starega mestnega jedra Celje (II. faza)"

Izbira izvajalca gradbenih del za "Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju"

Kontaktna oseba:
Ana Trunkl
Tel: 03 42 65 628
e-mail: ana.trunkl@celje.si

»Pri objavi javnega naročila za drugo fazo obnove starega mestnega jedra je prišlo do neljube napake pri poimenovanju. Pravilni naziv je »Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju«. Glede na navedeno smo popravili razpisno dokumentacijo. Vse ostalo je nespremenjeno. Ponudnike naprošamo, da ponudbi priložijo novo razpisno dokumentacijo.«

»Naročnik je spremenil razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Popravki se nahajajo na str. 60 (Obr_11), str. 62 (Obr_11b), str. 68 (8. člen Pogodbenega sporazuma) in str. 91, 92 (11.3 podčlen Posebnih pogoji pogodbe).  Vse ostalo je nespremenjeno. Ponudnike naprošamo, da ponudbi priložijo novo razpisno dokumentacijo.«

Rok za postavljanje vprašanj na Portalu Javnih naročil (www.enarocanje.si) do 13. 5. 2013 do 10:00 ure, kjer bo naročnik tudi podal odgovore.

Rok za oddajo ponudbe: v tajništvu Oddelka za okolje in prostor ter komunalo do 23. 5. 2013, do 11.00 ure. 

Odpiranje ponudb:  v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. Nadstropju 23. 5. 2013, ob 11.30 uri.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje