Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Ureditev Jamove ulice 3-5 po priloženih popisih

Ureditev Jamove ulice 3-5 po priloženih popisih.

Od izbranega ponudnika bo zahtevana predložitev 5 kom menic in podpis menične izjave za vnovčitev in izpolnitev le-teh za odpravo napak v garancijski dobi (3 leta) v vrednosti 20 % končne situacije

Kontaktna oseba: 
Maja Zlatar
Tel.: 03 820 52 466
GSM: 041 774 757
e-mail: maja.zlatar@celje.si

 
Rok za oddajo ponudb: v tajništvu Oddelka za okolje in prostor ter komunalo do srede 24. 04 2013 do 10. ure 
 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje