Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2012

I.         Razpisna dokumentacija:
          1.         Javni razpis (JR) - besedilo razpisa (pdf datoteka, 88 KB)
          2.         Obvestilo izvajalcem o objavi razpisa (pdf datoteka, 65 KB)
          3.         Navodila za pripravo in oddajo prijave (pdf datoteka, 217 KB)

          4.         Prijavni obrazci:
                    4.1         Podatki o izvajalcu:
                              Obrazec ŠPORT 2012 1 - Splošni podatki o izvajalcu (Word datoteka, 52 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 2 - Podatki o članstvu in kadrovski strukturi (Word datoteka, 75 KB)

                    4.2         Podatki o izvajanju vsebin in razvojnih ter strokovnih nalog (programi športni društev in drugih izvajalcev):
                              Obrazec ŠPORT 2012 3 - Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov - programi redne vadbe (Word datoteka, 82 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 3A - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji plavanja v vrtcih (Word datoteka, 50 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 3B - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji plavanja v osnovnih šolah (Word datoteka, 53 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 3C - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji drsanja v osnovnih šolah (Word datoteka, 51 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 3D - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - medšolska tekmovanja OŠ (Word datoteka, 50 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 3E - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - programi v šolskih počitnicah (Word datoteka, 49 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 3F - Interesna ŠV otrok, mladine in študentov - medšolska tekmovanja SŠ (Word datoteka, 50 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 4 - Prednostni program športa - športne šole individualnih športnih panog (Word datoteka, 82 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 5 - Prednostni program športa - športne šole kolektivnih športnih panog (Word datoteka, 82 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 6A - Športna rekreacija - programi redne vadbe (Word datoteka, 84 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 6B - Športna rekreacija - šport odraslih s posebnimi potrebami (Word datoteka, 81 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 6C - Športna rekreacija - Športne igre Celja (Word datoteka, 50 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 7 - Kakovostni šport - članske ekipe (Word datoteka, 87 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 8 - Vrhunski šport - priprave na mednarodna tekmovanja (Word datoteka, 77 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 9 - Šport invalidov - programi redne vadbe (Word datoteka, 80 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 10 - Vzdrževanje športnih objektov (Word datoteka, 75 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 11A - Usposabljanje in izpopolnjevanje strokov. kadrov - organizacija seminarjev (Word datoteka, 49 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 12 - Organizacija športnih prireditev (Word datoteka, 128 KB)
Obrazec ŠPORT 2012 13A - Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu - igre šolarjev (Word datoteka, 59 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 14 - Priznanja športnikom, športnim delavcem in organizacijam (Word datoteka, 61 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 15A - Založniška dejavnost ter informatika v športu - dejavnost zveze (Word datoteka, 47 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 16 - Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja (Word datoteka, 47 KB)
                              Obrazec ŠPORT 2012 18 - Delovanje zveze (Word datoteka, 48 KB)

          5.         Vzorec pogodbe (pdf datoteka, 161 KB)
          6.         Vzorec ovojnice (kuverte) (pdf datoteka, 44 KB)
          7.         Poročilo o izvedbi športne prireditve
                    Obrazec POROČILO ŠP 1 - Tekmovalna prireditev (Word datoteka, 56 KB)
Obrazec POROČILO ŠP 2 - Mednarodna prireditev (Word datoteka, 51 KB)
                    Obrazec POROČILO ŠP 3 - Množična rekreativna prireditev (Word datoteka, 55 KB)

II.          Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (pdf datoteka, 239 KB)
III.          Letni program športa v MOC v letu 2012 (pdf datoteka, 93 KB)
IV.          Seznam športnih društev, uvrščenih v kakovostne razrede prednostnega programa športa v MOC v letih 2012 in 2013 (pdf datoteka, 51 KB)
                              

Rok za oddajo prijave: petek, 4.5.2012


Kontaktna oseba:
Lado Gobec, koordinator za šport
tel.: 03 426 58 72
GSM: 031 665 778
e-pošta: lado.gobec@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje