Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Zamenjava stavbnega pohištva na IV. OŠ, OŠ Hudinja in vrtcu Tončke Čečeve, Enota Aljažev hrib v Celju

Zamenjava stavbnega pohištva na IV. OŠ, OŠ Hudinja in vrtcu Tončke Čečeve, Enota Aljažev hrib v Celju

Kontaktna oseba:
Dušan Verbovšek
Tel.: 03 426 58 74 ali 03 426 58 60 (tajništvo)
Faks: 03 426 58 62
dusan.verbovsek@celje.si ali druzbene-dejavnosti@celje.si 


Rok za oddajo ponudb:
5. 11. 2012, do 14. ure
Ponudbo je potrebno predložiti v slovenskem jeziku, v zaprti kuverti v glavno pisarno naročnika na naslov:  Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 5. 11. 2012, ob 14:30 v sejni sobi Oddelka za družbene dejavnosti v pritličju, vhod iz Ljubljanske ulice, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje