Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Oddaja naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi: "Storitve varovanja" (2)


Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 21.11.2011 do 11.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo 21.11.2011 ob 11.30 uri v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma, Trg celjskih knezov 9, Celje.


Dodatna pojasnila ponudniku:
Pisna vprašanja ponudniki lahko pošljejo na portal javnega naročanja, najkasneje do 15.11.2011 do 15:00 ure.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje