Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

ŽUPAN

Bojan Šrot
župan Mestne občine Celje
10x10
Tajništvotel: 03 42 65 650, fax: 03 42 65 682
e-naslov: kabinet-zupana@celje.si
 
zupan3Bojan Šrot je bil za župana Mestne občine Celje prvič izvoljen leta 1998. Na lokalnih volitvah leta 2010 so mu volivci zaupali že četrti mandat. Od leta 2006 funkcijo opravlja nepoklicno. V štirinajstih letih njegovega županovanja  se Celje lahko pohvali z velikim napredkom na domala vseh področjih. Uvršča se med najhitreje razvijajoča in prepoznavna slovenska mesta. Z izjemno hitrim in vsestranskim razvojem pa je Celje svoj položaj utrdilo tudi na evropskem zemljevidu.
Bojan Šrot se je rodil leta 1960 v Celju kot najmlajši od treh sinov.  Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Celju, po uspešno zaključeni maturi pa je nadaljeval študij na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1985 diplomiral. V času študija se je aktivno ukvarjal z alpinizmom in imel status vrhunskega športnika. Bil je član več alpinističnih odprav, od tega trikrat v Himalaji in Karakorumu.
10x10
Po diplomi na univerzi se je leta 1985 zaposlil na takratnem Temeljnem sodišču v Celju, kjer je leta 1989 opravil pravosodni izpit. Do leta 1991 je bil zaposlen kot sodnik na sodišču v Šmarju pri Jelšah, jeseni 1991 pa je odprl svojo odvetniško pisarno, kjer je delo advokata opravljal šest let. Leta 1997 se je kot državni sekretar zaposlil na Ministrstvu za pravosodje RS, bil namestnik ministra za pravosodje in pokrival področje pravosodne uprave.
Od 17. novembra 2007 do 24. marca 2009 je bil tudi predsednik Slovenske ljudske stranke.
10x10
Med največje projekte v času svojih mandatov šteje izgradnjo Centralne čistilne naprave z nadgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema, gradnjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki in Toplarne Celje, izgradnjo Bežigrajske ceste, nov nogometni stadion in športno dvorano, izgradnjo nove Osrednje knjižnice Celje in Mestne tržnice Celje, prenovo Starega gradu in Knežjega dvorca ter izgradnjo Hotela Celjska koča.
10x10
Kabinet župana
Pomembni projekti:
  • prenova starega mestnega jedra
  • revitalizacija Šmartinskega jezera
  • prenova Mestnega parka

Mestna občina Celje
Trg Celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon:03 42 65 700
10x10
fax:03 42 65 682
e-pošta:mestna.obcina.celje@celje.si
splet:moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje