Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

ŽUPAN

Bojan Šrot
župan Mestne občine Celje
 
10x10
Tajništvo tel: 03 42 65 650, fax: 03 42 65 682
e-naslov: kabinet-zupana@celje.si
 
   
IMGL0401 Bojan Šrot je bil za župana Mestne občine Celje prvič izvoljen leta 1998. Na lokalnih volitvah leta 2010 so mu volivci zaupali že četrti mandat. Od leta 2006 funkcijo opravlja nepoklicno. V štirinajstih letih njegovega županovanja  se Celje lahko pohvali z velikim napredkom na domala vseh področjih. Uvršča se med najhitreje razvijajoča in prepoznavna slovenska mesta. Z izjemno hitrim in vsestranskim razvojem pa je Celje svoj položaj utrdilo tudi na evropskem zemljevidu.


Bojan Šrot se je rodil leta 1960 v Celju kot najmlajši od treh sinov.  Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Celju, po uspešno zaključeni maturi pa je nadaljeval študij na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1985 diplomiral.
V času študija se je aktivno ukvarjal z alpinizmom in imel status vrhunskega športnika. Bil je član več alpinističnih odprav, od tega trikrat v Himalaji in Karakorumu.

Po diplomi na univerzi se je leta 1985 zaposlil na takratnem Temeljnem sodišču v Celju, kjer je leta 1989 opravil pravosodni izpit. Do leta 1991 je bil zaposlen kot sodnik na sodišču v Šmarju pri Jelšah, jeseni 1991 pa je odprl svojo odvetniško pisarno, kjer je delo advokata opravljal šest let. Leta 1997 se je kot državni sekretar zaposlil na Ministrstvu za pravosodje RS, bil namestnik ministra za pravosodje in pokrival področje pravosodne uprave.
Od 17. novembra 2007 do 24. marca 2009 je bil tudi predsednik Slovenske ljudske stranke.

Projekti, ki so do sedaj pomembno vplivali na razvoj mesta, so bili primarno usmerjeni v področje ekologije, varovanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turizma ter druga investicijska in razvojna področja delovanja mesta. Med najbolj prepoznavne projekte sodijo izgradnja Centralne čistilne naprave z nadgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema, gradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki in Toplarne Celje, revitalizacija Starega gradu Celje, izgradnja pešpoti okoli Šmartinskega jezera, prenova Knežjega dvorca, izgradnja športne infrastrukture in Hotela Celjska koča.

Prihodnost Celja je usmerjena v prenovo in ureditev javnih površin starega mestnega jedra, ki bo prijazno bivalno in delovno okolje za vse občane. Pomembno področje zajema tudi izgradnja manjkajoče infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja. Strateški cilji mesta do leta 2020 so usmerjeni v višanje nivoja kvalitete življenja občanov, ekološko sanacijo okoljskih bremen, razvoj in krepitev gospodarstva, zagotavljanje ustrezne lokalne infrastrukture ter ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja, zlasti za pomembne domače in tuje investitorje ter mlade iskalce zaposlitve.


GREG7432         IMG 6722-2
10x10
Kabinet župana

Pomembni projekti:

Mestna občina Celje
Trg Celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax: 03 42 65 682
e-pošta: mestna.obcina.celje@celje.si
splet: moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje