Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
UPRAVNI POSTOPKI
Izdaja dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in prometa na njih: za projektne pogoje na zahtevo projektanta ali stranke
10x10  10x10
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
10x10
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:   
10x10
Miran Gaberšek
tel: 03 42 65 842
e-naslov: miran.gabersek@celje.si
10x10 Klemen Terbovc
tel: 03 42 65 846
e-naslov: terbovc.klemen@celje.si
10x10
Vloga:
Vloga za projektne pogoje na zahtevo projektanta ali stranke
Vlogo dobite:
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (pdf)
 
Obvezne priloge: naknadna objava
10x10  
Taksa: ni
10x10  
Zakonska osnova: naknadna objava
varuhinja

 
grafika-dogodkiDOGODKI MESTNE OBČINE CELJE

Raznoliki dogodki in prireditve, ki potekajo pod okriljem Mestne občine Celje, vabijo k prijetnemu druženju in povezovanju v mestu ter privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Več...

 
PROJEKTI MESTNE OBČINE CELJE

Predstavljamo različne projekte, ki se izvajajo pod okriljem Mestne občine Celje. Poleg aktualnih projektov so navedene tudi informacije o zaključenih projektih v mandatnih obdobjih 2006-2010 in 2010-2014. Več...

 
Mestna občina Celje
Trg Celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax: 03 42 65 682
e-pošta: mestna.obcina.celje@celje.si
splet: moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje