Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
UPRAVNI POSTOPKI
Izdaja dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in prometa na njih: za projektne pogoje na zahtevo projektanta ali stranke
10x10 10x10
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
10x10
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:   
10x10
Miran Gaberšek
tel: 03 42 65 842
e-naslov: miran.gabersek@celje.si
10x10Klemen Terbovc
tel: 03 42 65 846
e-naslov: terbovc.klemen@celje.si
10x10
Vloga:
Vloga za projektne pogoje na zahtevo projektanta ali stranke
Vlogo dobite:
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (pdf)
 
Obvezne priloge:naknadna objava
10x10 
Taksa:ni
10x10 
Zakonska osnova:naknadna objava

                         

              11 april 2014 moc   


 
PROJEKTI MESTNE OBČINE CELJE

Predstavljamo različne projekte, ki se izvajajo pod okriljem Mestne občine Celje. Poleg aktualnih projektov so navedene tudi informacije o zaključenih projektih v mandatnih obdobjih 2006-2010 in 2010-2014.  Več...

 
Mestna občina Celje
Trg Celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon:03 42 65 700
10x10
fax:03 42 65 682
e-pošta:mestna.obcina.celje@celje.si
splet:moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje