Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
UPRAVNI POSTOPKI
Izdaja predkupne pravice za nepremičnine
10x10  10x10 
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
 
10x10   
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve:   
10x10   
Aleš Volf
tel: 03 42 65 702 10x10 
 
10x10   
Vloga:
 Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
10x10  
Vlogo dobite: 
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (pdf)
10x10 
Obvezne priloge: /
10x10  
Taksa: takse ni
10x10  
Zakonska osnova: 
  • 87. člen Zakona o urejanju prostora, UL RS št. 110/2002 in
  • Odlok o predkupni pravici MOC, UL RS št. 45/2003

 
PROJEKTI MESTNE OBČINE CELJE

Predstavljamo različne projekte, ki se izvajajo pod okriljem Mestne občine Celje. Poleg aktualnih projektov so navedene tudi informacije o zaključenih projektih v mandatnih obdobjih 2006-2010 in 2010-2014.  Več...

 
Mestna občina Celje
Trg Celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon:03 42 65 700
10x10
fax:03 42 65 682
e-pošta:mestna.obcina.celje@celje.si
splet:moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje