Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

MESTNA OBČINA CELJE V ŠTEVILKAH

Število prebivalcev: 48.682 (Vir: Statistični urad RS, 1. 7. 2012)
Površina: 95 km²
Nadmorska višina: 238 m
Proračun Mestne občine Celje za leto 2013:53.350.552 €
Število zaposlenih na Mestni občini Celje:141
 
Število vrtcev:15
Vključenost otrok v vrtce:80,8%
Število javnih osnovnih šol:9
Število učencev v šolskem letu 2012/2013:3.477
Število srednjih šol:12
Število vpisanih dijakov v celjske srednje šole 2012/2013:7.549
Število vpisanih študentov na višjih strokovnih šolah v Celju 2012/2013:1.033
Število višješolskih zavodov:4
Število visokošolskih zavodov:5
 
Muzeji in galerije:7
 
Dolžina javnih občinskih cest, ki jih vzdržuje Mestna občina Celje:334,6 km
Dolžina javnega kanalizacijskega sistema:245,8 km
Dolžina javnega vodovodnega sistema:664,2 km

Mestna občina Celje
Trg Celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon:03 42 65 700
10x10
fax:03 42 65 682
e-pošta:mestna.obcina.celje@celje.si
splet:moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje