Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

Dokumenti sej Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018:
  • Vabilo na 16. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje - 20. 12. 2016 ob 13. uri    
  • Gradivo za 16. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje
  • Zapisnik 15. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 29. 11. 2016 - nepotrjen
  • Poročilo o realizaciji sklepov Mestnega sveta Mestne občine Celje od 21. 10. 2014 do 12. 12. 2016  

 

Zapisniki odborov za 16. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje:

  • Zapisnik 14. redne seje Odbora za okolje in prostor ter komunalo Mestnega sveta Mestne občine Celje
  • Zapisnik 13. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Mestnega sveta Mestne občine Celje
  • Zapisnik 14. redne seje Odbora za finance in premoženjska vprašanja Mestnega sveta Mestne občine Celje
  • Zapisnik 13. redne seje Odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta Mestne občine Celje     

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje